loader
Foto

Adana Şubesi Açıldı


Hakan AKIN

ADANA/ UHA

 

Genel Sağlık İş Sendikası Yönetim Kurulu, Adanaya gelerek Temsilcilik iken üye sayısını arttırarak şube olan  Sendikanın Adana şubesinin açılışını yaptı.

Pandemi kuralları nedeni ile geniş katılımlı toplantının yapılamadığı açılış ,Genel Merkez Yönetim kurulunun ve Adana şube yönetim kurulunun toplantısı olarak düzenlendi.

Açılış sonrası Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız basın açıklaması yaptı.

Genel Başkanı Zekiye Bacaksız’ın basın açıklaması şu şekilde;

“Covid-19 pandemisinde bir yıl geride kalırken, yurttaşlarımız hak etmediği bir tablo ile karşı karşıya bırakılmış, günlük vaka sayıları 55 binlere ulaşmıştır.  Sadece bir “rakam” gibi ifade edilen can kayıpları yüzbinlerce eve ateş düşürmüştür. Siyasi iktidarın yönetme becerisinden yoksun pandemi sürecinde, sağlık çalışanları da büyük kayıplar vermiştir. Pandemi sürecinde 398 sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir.

Büyük risk altında, nefes almakta bile zorlandıkları koruyucu kıyafetler içinde saatlerce, günlerce pandemiye karşı mücadele veren sağlık çalışanları; COVID-19 nedeniyle hastalanmaya ve hayatlarını kaybetmeye devam etmektedir. İzin, emeklilik ve istifa gibi özlük hakları ellerinden alınan sağlık çalışanları, her türlü olumsuz koşullara rağmen  görevlerinin gereğini can siperhane yerine getirmeyi sürdürmektedir.

Sağlık çalışanlarının tüm bu özverili gayretlerinin karşılığında, siyasi iktidar da sorumluluğunu yerine getirerek COVID-19’u meslek hastalığı kapsamına almalıdır. Ancak bırakın COVID-19’u meslek hastalığı olarak tanımlayacak gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi, siyasi iktidarın yetkili Bakanı “Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim” diyerek vicdanları yaralamıştır.

Ek ödeme yalanıyla “hakları neyse ödüyoruz” algısı yaratılmaya çalışılan sağlık çalışanları, asgari ücrete yaklaşan düşük maaşlarla yoksulluğa mahkum edilmektedir. Siyasi iktidar, pandemi sürecinde yorulan, tükenen, hakları gasp edilen, geçim derdine düşen sağlık çalışanlarının sesine kulak tıkamakta ısrar etmektedir. Siyasi iktidarın sözcüsü yetkili sendika ise, bırakın sağlık çalışanları için kazanım sağlamayı, hakkını bile savunamamaktadır. Koltuk kapma derdinden öte bir derdi olmayan yetkili sendika yöneticilerinin, pandemi sürecinde “ayrıcalıklı çalışan” konumunda olmaları da etik ve ahlaki açıdan yaşadıkları değer kaybını gözler önüne sermektedir.

Böylesi karanlık bir süreçte Genel Sağlık-İş sağlık çalışanlarının sözcüsü olmuş, gerçekleri dile getirmekten korkmamış, gerekli olan her zeminde mücadeleci sendikacılık sergilemiştir. Umudu ve  inancı  Genel Sağlık-İş’te gören sağlık çalışanları Adana’da da Genel Sağlık-İş çatısı altında örgütlenmeyi seçmiştir. Üye sayısını her geçen gün artıran Genel Sağlık-İş Adana Temsilciliği, büyüyerek Şube yeter sayısını aşmıtır. Genel Sağlık-İş Adana Şubesi, üyelerinden aldığı güç ile tüm sağlık çalışanlarının insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşullarına kavuşturulması için kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir.

Genel Sağlık-İş olarak, siyasi iktidara buradan bir kez daha sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmeye çağırıyoruz:

Pandeminin başından beri gece-gündüz, hafta sonu demeden, izin kullanmadan büyük özverilerle hizmet veren sağlık çalışanlarının ağır ve kötü çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir. Sağlık çalışanlarının aylık maaş hesaplamaları, asgarisi yoksulluk sınırı baz alınarak belirlenmelidir. Tüm sağlık çalışanlarına geçmişe etkili olarak yıllık 90 gün yıpranma payı hakkı verilmeli, 3600 ek gösterge sözü tutulmalı, tüm personeli kapsayan kademeli olarak ek göstergeler artırılmalıdır.

Sağlık hizmetlerinde var olan personel açığı pandemi ile daha da belirginleşmiştir. Bir an önce yeterli sayıda kadrolu ve güvenceli olarak sağlık çalışanı istihdam edilmeli, personel açığı kapatılmalıdır. Farklı statülerde çalışan sağlık çalışanları 657 sayılı yasanın 4/A kapsamına alınmalıdır. Sözleşmeli sağlık personeli alımına son verilmelidir.

Sağlıkta piyasalaşmaya son verilerek, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu, halkçı ve emekçiden yana sağlık politikaları tekrar uygulamaya geçirilmelidir”.

 

 Bu Haber 889 Defa Görüntülenmiştir.


Haberin Videosu

Son Eklenen

Gazete01 İle Dünya'dan Haberdar Olun..