loader
Foto

Birlikte Avrupa’yı yeniden güçlendirmek.


Almanya sıra gereği 1 Temmuz’da altı ay süresince Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı´nı üstlenecektir. AB için hedefimiz, içeride dayanışma ve birlik, dışarıda ise bağımsızlık ve hareket kabiliyeti.

Almanya 2007’den sonra toplamda 13. kez AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı üstlenmektedir. Dönem Başkanlığı sırasında Federal Hükümet temsilcileri, AB dış ilişkileri hariç, Konseyin tüm alanlardaki toplantılarını yönetecek ve Konseyin çalışmalarında devamlılığı sağlayacaktır. Almanya, Korona krizi karşısında ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklanmayı ve AB’yi iklim değişimi, sığınma ve göç , hukuk devleti ilkesi ve dijitalleşme gibi geleceğin stratejik konularıda daha iyi konumlandırmayı amaçlamaktadır.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas konuyu çok net bir şekilde ifade etmektedir:

„Bazı Avrupa Birliği ülkelerini diğerlerine göre daha çok etkileyen Korona pandemisinin ekonomik ve sosyal sonuçları tüm Avrupa Birliği’nde hissedilmektedir. Krizden sadece birlikte çıkabiliriz. Almanya AB Dönem Başkanlığı sırasında motor ve moderatör görevini üstlenmek istiyor. Görevimiz, köprüler inşa etmek ve Avrupa’daki tüm insanlara fayda sağlayacak çözümler bulmaktır. Avrupa’da içeride dayanışma ve birlik halinde olduğumuz ölçüde, dışarıda da o kadar bağımsız ve hareket kabiliyetine sahip olmalıyız. Kimsenin vesayeti altında kalmayarak, kendi yolumuzda ilerlemek ve bunu jeopolitik olarak şekillendirmek istiyoruz.”

Programın temel ilkeleri:

- Korona krizini kalıcı olarak aşmak
- Daha güçlü ve yenilikçi bir Avrupa
- Daha adil bir Avrupa
- Daha sürdürülebilir bir Avrupa
- Güvenlik ve ortak değerlerin Avrupası
- Dünyada güçlü bir Avrupa

Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı Programı

Portekiz ve Slovenya ile Üçlü Başkanlık
Başkanlığı üstlenen üye ülkeler “trio başkanlık” olarak adlandırılan üçlü gruplar halinde yakın işbirliğindedirler. Bu düzenleme 2009 yılında Lizbon Sözleşmesiyle yürürlüğe kondu. Bu üçlü Başkanlık uzun vadeli hedefleri belirleyip, Konsey’in 18 aylık süre zarfında ele alacağı konuları ve en önemli soruları içeren ortak bir program oluşturacaktır. Bu programı https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2020/06/16/ linkinde bulabilirsiniz.

Üç ülkenin her biri bu program temelinde kendi altı aylık programının ayrıntılarını oluşturmaktadır. Almanya yeni üçlü başkanlık açılışını yaptıktan sonra onu 2121’de Portekiz ve Slovenya takip edecek.

Dönem Başkanlığının görevleri
Dönem Başkanı Konsey’in AB’nin hukuk kuralları konusundaki müzakerelerinin sürdürülmesinden, AB gündeminin devamlılığından, yasama sürecinin ve üye ülkelerin işbirliğinin kurallara uygun şekilde işlemesinden sorumludur. Bunun için dürüst ve tarafsız bir aracı tutumunu benimsemelidir.

Başkanlığın iki ana görevi bulunmaktadır:

1. Konsey’in ve hazırlık kurullarının oturumlarının planlaması ve yönetilmesi
Başkanlık farklı Konsey yapılanmalarının (Dış İlişkiler Kurulu dışında) oturumlarını ve aralarında Daimi Temsilciler Kurulu gibi daimi kurullar ile çalışma gruplarının ve uzmanlık kurullarının da bulunduğu hazırlık kurullarının oturumlarını yönetir.
Başkanlık müzakerelerin kurallara uygun bir şekilde yürütülmesini ve Konsey tüzüğünün ve çalışma ilkelerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlar.
Buna ilaveten Brüksel’de ve kendi ülkesinde muhtelif resmi ve gayri resmi toplantılar düzenler.

2. Konsey’in diğer AB organları nezdinde temsili
Başkanlık, başta Komisyon ve Parlamento olmak üzere, diğer AB organları nezdinde Konsey’i temsil eder. Görevi, üçlü görüşmelerde, gayri resmi müzakerelerde ve uzlaştırma kurulunun oturumlarında kanun tasarıları konusunda uzlaşmalara varılmasını sağlamaktır.

Başkanlık, görevlerini
• AB Konseyi Başkanı ve
• Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile
yakın koordinasyon içinde yürütmektedir ve onların çalışmalarını desteklemektedir.

Zaman zaman Yüksek Temsilcinin bazı görevlerini üstlenmekle yetkilendirilebilir, örneğin “Dış İlişkiler” kurulunun Avrupa Parlamentosu önünde temsil edilmesi veya ortak ticaret politikalarına ilişkin konuların görüşüldüğü “Dış İlişkiler” kurulunun toplantılarının yönetilmesi.Bu Haber 299 Defa Görüntülenmiştir.


Haberin Videosu

Son Eklenen

Gazete01 İle Dünya'dan Haberdar Olun..